Khám phá Workshop Inner Sparkle: “Hành trình du hành tâm trí, Định vị bản thân” với sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Công Việt
Công Việt
Bài viết: 145 130
Khám phá Workshop Inner Sparkle: “Hành trình du hành tâm trí, Định vị bản thân” với sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Workshop Inner Sparkle: “Du hành tâm trí, định vị bản thân” do sinh viên khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo của Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra thành công, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.

aWQ4y6hnV9-vmHlHmqu8qIl1cSXDJ2tEiOQd3g0cEdVTxWflLdTI0R09rtOK-sFJJILFSqOqRQPlIBpyPYPsS9usNjViX9S5BTkgqLYEF43jR34EHMdXar3_-EfoIBfWuukWbevhg_svw4z3

Những điểm du hành trong tâm trí

Các hoạt động của sự kiện được sắp xếp hợp lý, đưa các bạn trẻ đến những góc nhìn đa chiều để hiểu rõ bản thân qua sinh trắc vân tay.

dVmmbxP_CVG3YBTcPMOIOafP_XCElDPdQiSv8yKLpsXZPFGntbe56YrqcjSC89jE26WucoYXIHvTVVFchpia4WIw-C5c0lojPy0ZM28SsvtROd1k_fhKuLOP0bpc_mtR_XM779e87zuPQvj6

Hoạt động xem sinh trắc vân tay cùng diễn giả Mai Nguyễn Cẩm Tú
Nhằm mục đích trao đổi kiến thức, hoạt động hướng dẫn viết CV mang đến những thông tin hết sức thiết thực với các bạn trẻ khi bước chân vào thị trường lao động.

x7vSjeM2AGMwju03yvfuHJYbyYFI4djoQc4rAEjHIbV19vgcscnGlxAUz2yn9W31Z0YYI_gkCsKQHKzJnFJDWEI7iUAT8OG1T2lSCm_SPEdwILHyfGjyuE4YuL2XrLSnUKrDawFGCqOXPYVE

Hoạt động chữa CV cùng diễn giả Trần Diệu Linh

Không thể không nhắc đến hai vị diễn giả tài năng đã truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm của mình một cách rõ ràng và cung cấp những ví dụ cụ thể để giúp khán giả hiểu rõ hơn về các khía cạnh khác nhau về chủ đề sinh trắc vân tay và định hướng nghề nghiệp.

jFWjSCaknG4cUKSS_24QsjCS29zjL0Qz4O1I7OppkbxybibYy_RHbSHeDyVsWTwM50ssxVD60-IziSikzgdg0BoaGl9vt5mNjTSv_Sjzxt5pQap9KeRQlZBuiYktmuKc6LAlFokR3YScIZWA

Một trong những yếu tố quan trọng khác của sự kiện là chất lượng nội dung và quy trình tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, linh hoạt từ các bạn sinh viên năng động khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo của Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

dags9KiSSxnOzIoh6DsLFDe-8Qi05Dc_LkZm-ZxlwIDDh_98RGT6Lwj_kIWDPC4vzhCD1Vq19sHSouR6Nx9ILKtdtYYeqkEGxSVc9DSKKWrjFn0KlzHiC0NnpBgI-2ThUMEpWf77TLhd2_g1


Thành công của Workshop Inner Sparkle: “Du hành tâm trí, định vị bản thân" là mang lại những kiến thức sâu sắc, cung cấp những thông tin cần thiết, góp phần giúp các bạn sinh viên hiểu và phát triển giá trị bản thân, tìm ra định hướng đúng đắn cho con đường sự nghiệp của mình.

xDRCQcvpN8gJyaNufwiEq9zjudTPnudKwkOWxNTYt60uDa4ErGERLou12PKkrqsv7tk_fDASXWkkr3PmrBBGqd6uBOimAxCnWnDpW57aG-qzjCqcU-VrGjdHp5X7PihB4DTxK9t7Mp54a_PJ
 
Công Việt
Công Việt
Đã đăng ký
Bài viết
145
Có thể bạn quan tâm
Bên trên