bầu bí thư trực tiếp tại đại hội

  1. Thái Bình hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 3 Bí thư bầu trực tiếp

    Thái Bình hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 3 Bí thư bầu trực tiếp

    Tính đến ngày 3/8, 18/18 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương thuộc Tỉnh Đoàn Thái Bình đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, có 3/18 đơn vị tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, gồm Huyện Đoàn Vũ Thư, Đoàn Công an tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh. Thông tin từ Tỉnh Đoàn...
Bên trên