bí thư huyện đoàn bắc tân uyên

  1. Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp

    Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp

    Tính đến ngày 31/7, 20/20 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương, trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương đã hoàn thành đại hội. Đại hội Đoàn nhiệm kỳ này tại tỉnh Bình Dương với nhiều nét đổi mới, đẩy mạnh truyền thông mạng xã hội, triển lãm ứng dụng công nghệ số, triển lãm 3D, ứng dụng công nghệ điểm...
Bên trên