căng thẳng

  1. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần vẫn đeo bám giới trẻ

    Các vấn đề về sức khỏe tâm thần vẫn đeo bám giới trẻ

    Nhiều trường học tại Mỹ có các chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh nhưng lại không được tận dụng. Các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần ảnh hưởng tới việc học của thanh thiếu niên tại trường (Ảnh: Getty Images). Phần lớn trường học tại Mỹ đã quay trở lại học trực...
  2. Cách đối phó với 4 loại stress khác nhau

    Cách đối phó với 4 loại stress khác nhau

    Bạn có thể thấy một số phương pháp giảm căng thẳng nhất định không hiệu quả với bản thân, trong khi loại khác khá hiệu quả. Lý do là nó không phù hợp với tính cách, hoặc không phù hợp với hoàn cảnh. Tìm cách giải tỏa căng thẳng phù hợp với bản thân là việc nên làm (Ảnh: Connect Hypnosis)...
Bên trên