liên hợp quốc

  1. Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc quy tụ hơn 200 bạn trẻ và diễn giả

    Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc quy tụ hơn 200 bạn trẻ và diễn giả

    Tại Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (IVMUN) 2022, các học sinh, sinh viên Việt Nam và quốc tế đã đóng vai các đại biểu đến từ các quốc gia để thảo luận những vấn đề mang tính toàn cầu. Vừa qua, các học sinh đến từ các trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên và chất lượng cao trên...
Bên trên