nông thôn mới

  1. Nhiều hoạt động thiết thực phục vụ an sinh xã hội đất Sen Hồng

    Nhiều hoạt động thiết thực phục vụ an sinh xã hội đất Sen Hồng

    Ngày 29/7, tại trường Đại học Đồng Tháp, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức hành trình “Caravan - Về đất sen hồng” năm 2022. Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Trưởng BTC...
Bên trên