văn hoa công ty

  1. Gen Z kỳ vọng gì ở nơi làm việc?

    Gen Z kỳ vọng gì ở nơi làm việc?

    Các công ty, tổ chức phải có một số "tố chất" mới có thể thu hút thế hệ nhân tài trẻ thuộc Gen Z. Với tư cách là giám đốc điều hành của Raptor - công ty marketing cho đối tượng sinh viên ở Anh, David Burgman đã chia sẻ những mẹo quan trọng nhất các công ty cần lưu tâm để có thể tuyển dụng nhân...
Bên trên