Thái Bình hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 3 Bí thư bầu trực tiếp

Nhi Nguyễn
Nhi Nguyễn
Bài viết: 200 266.000
Tính đến ngày 3/8, 18/18 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương thuộc Tỉnh Đoàn Thái Bình đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, có 3/18 đơn vị tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, gồm Huyện Đoàn Vũ Thư, Đoàn Công an tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Thông tin từ Tỉnh Đoàn Thái Bình cho hay, có 3/18 đơn vị tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, gồm Huyện Đoàn Vũ Thư, Đoàn Công an tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương, toàn tỉnh Thái Bình có 2.418 đại biểu dự Đại hội. Các đơn vị đã bầu 292 đồng chí tham gia Ban Chấp hành đoàn cấp huyện và tương đương, trong đó có 96 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 15 đồng chí được bầu giữ chức danh Bí thư, 12 đồng chí được bầu giữ chức danh Phó Bí thư.

Thi bnh 1

Đại hội Huyện Đoàn Thái Thụy

Tỉnh Đoàn Thái Bình cho hay, đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương được tổ chức đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã triển khai, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi. Đại hội thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Thi bnh 2

Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

Song song với việc triển khai Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chủ động tổ chức triển khai các bước công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 một cách nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của T.Ư Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được tiến hành bài bản, qua các bước lấy ý kiến góp ý, đề xuất và hiến kế của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên và thanh thiếu nhi toàn tỉnh; đồng thời, tranh thủ ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành chuyên môn.

Đề án nhân sự; quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới, trình Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Tỉnh Đoàn Thái Bình cho hay, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong các khâu tổ chức. Tỉnh Đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động chào mừng trước, trong, sau Đại hội; qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khí thế quyết tâm sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đặt ra.
 
Thẻ
bầu bí thư trực tiếp tại đại hội cấp bộ chuyển đổi số chức danh chủ chốt đại hội đoàn cấp huyện tỉnh đoàn thái bình
Nhi Nguyễn
Nhi Nguyễn
Đã đăng ký
Bài viết
200
Có thể bạn quan tâm
Bên trên