Tiểu sử Kols, Tiktoker

Tiểu sử Kols, Tiktoker , cộng đồng mạng, tham gia các chiến dịch truyền thông để tạo sức lan tỏa. Tiktoker là người sử dụng video mang tính sáng tạo nội dung.
Bên trên